Utilizarea site-ului

Accesarea, vizitarea, folosirea sau cumpărarea produselor prezentate pe site-ul www.kendama.ro implică acceptarea termenilor și condițiilor mai jos enumerate. Pentru a fi informat despre toate condițiile de utilizare ale acestui site, vă rugăm să parcurgeți toate secțiunile următoare. SC KENDAMA SRL își rezervă dreptul de a face modificări și actualizări ale acestor termeni și condiții, precum și ale ofertei, fără o notificare prealabilă și fără precizarea motivelor; de asemenea, SC KENDAMA SRL își rezervă dreptul de a corecta eventuale omisiuni sau erori în afișare care pot surveni în urma unor greșeli de dactilografiere, lipsa de acuratețe sau erori ale produselor software, fără a anunța în prealabil. Aceste erori nu obligă KENDAMA SRL la nicio acțiune.

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile, de fiecare dată când folosiți acest site. Continuarea folosirii site-ului implică acceptarea modificărilor efectuate. Tot conținutul site-ului www.kendama.ro este proprietatea KENDAMA SRL și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor.

Folosirea fără acordul scris al KENDAMA SRL a oricăror elemente regăsite în site, chiar dacă aceste elemente poartă marcaje de protecție, atrage după sine consecințele prevăzute de legislația în vigoare. Pentru a ne sesiza orice încălcare privind legea pentru protecția drepturilor de autor, ne puteți contacta la office@kendama.ro.

Confidențialitate

KENDAMA SRL respectă legile în vigoare privind confidențialitatea datelor.

www.kendama.ro și KENDAMA SRL se angajază să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți și să le foloseasca numai în scopul stabilirii contactului cu clienții săi, precum și în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului, oferta și politica firmei KENDAMA SRL și www.kendama.ro nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează datele dumneavoastră de contact unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.

www.kendama.ro poate dezvălui datele cu caracter personal către terți , dacă acest lucru este cerut de lege  sau în cazurile de bună credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru :

a)      Conformarea la rigorile legii

b)      Protejarea și apărarea drepturilor de proprietate aparținând companiei  kendama.ro sau KENDAMA SRL

c)       Acționarea în circumstanțe de urgență, pentru protejarea siguranței personale a angajaților, a utilizatorilor de produse și servicii sau a persoanelor publice .

Atunci când suntem solicitați să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare a îndeplinii obiectivul solicitării.

www.kendama.ro nu vinde, închiriază sau schimbă date cu caracter personal către terți.

Folosim datele cu caracter personal  colectate, în următoarele scopuri :

a)      Facturarea produselor / serviciilor comandate de către dumneavoastră;

b)      Livrarea acestora;

c)       Efectuarea plății online (dacă este cazul).

Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite fără consimțământul  dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conformă prevederilor Legii nr. 677/2001, către instituțiile abilitate.

Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul www.kendama.ro adresa sa de email poate opta ca aceasta să fie ștearsă din baza de date a www.kendama.ro. Pentru a șterge informațiile furnizate de dumneavoastră din baza de date, este de ajuns să ne contactați și să cereți acest lucru telefonic, sau prin e-mail.

KENDAMA SRL  nu ăți asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații datorate erorilor sau eventualelor probleme de securitate ale server-ului ce găzduiește site-ul nostru, sau acțiunilor unor terțe persoane.

Litigii

Pentru orice conflict apărut între KENDAMA SRL  și clienții săi se va căuta o rezolvare pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească pe a cărei rază teritorială se află sediul KENDAMA SRL.

Notă informativă privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru ca experienta dumneavoastră pe site-ul kendama.ro  să fie completă și pentru a face posibilă expedierea și livrarea comenzilor plasate, trebuie să fiți de acord ca KENDAMA SRL să colecteze și să prelucreze datele înscrise conform cerințelor Legii nr. 677/2001 și ale Legii nr. 506/2004 .

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice KENDAMA SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este de a trimite corespondența, de a onora comenzile și de a realiza statistici proprii.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare onorării comenzii. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea plasării pe acest site a comenzii dvs. și prelucrării ei.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: Serviciul Comercial și Serviciul Marketing – Baze de Date din cadrul firmei KENDAMA SRL
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justitiei. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Ghișeul Extern 3, O.P. 39, Sector 3, București. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în altă țară.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil.

*Observație: orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search