13 întrebări cu Vlad aka Shao

[:en]

We met Vlad at the first ever Shukar Kendama contest organized in Bucharest, back in 2014, a competition between friends in a very cute location, and since then we haven’t managed to get rid of him.

Recently became one of the people to spread the word about New Toy Town. We questioned him a little bit because we want to you to know him better. Here’s the result:

13550974_1045625002139475_233086728_n

1. Name, nickname (and why), age, city?

Vlad Tintarean, Shaorma / Shao – I got the nickname when I was a dancer and a bit plump, I ate so much shaorma that I no longer wanted anything else in life, 22, Braşov.

2. Since when kendama and why?

I play with the kendama for over 2 years. The first kendama I saw was at Street Heroes in Bucharest, where I played for a bit and forgot about it. After a while, a friend came to Brasov with a kendama and so I began to play.

3. First kendama?

I received my first kendama from my girlfirendfriend – my Beautiful Ramona – a Sunrise Metallic Green. I loved that kendama – Lord, Lord! Also by this means I want to thank Also by this means I want to thank Ramona very much!

4. Say a Penguin comes through the door holding a kendama. What do you think he would say and why did he come?

Quite a strange question:)). But if I see a penguin with a kendama in hand, surely he is looking for me to play a Ken!

5. Your song of the 90s?

Hmm, favorite song from the 90s … James Brown – This is a man’s world, I think. That’s what came to mind at the moment.

6. What is the funniest thing that happened to you lately?

The funniest moment … I think it happened when I as coming back a week ago from Bucharest. When I reached Gara de Nord to buy my ticket I realized that I hadn’t enough money. At which point I started looking for people I might know throughout the station to get money, an aunt, an uncle, a cousin, etc. (and he’s laughing like a mad man).

7. The last gift you gave?

The last gift was a hat that I gave to a friend. She liked it very much.

8. In an average week, how many times do you sing in the shower?

Well, I would say, I sing in the shower quite rarely. But I have my moments like every ordinary man who sings in the shower.

13576544_1045624998806142_948489939_n

9. What super power would you like to have?

A super power you say? I think I would want to teleport myself. So that Alfred can stop complaining that I don’t come to Bucharest as soon as possible to drink a beer or to go to a huge party.

10. If you were 80 years, what would you say to children playing with kendama?

First to reach the age of 80 years. I would advise children to play with kendama in the true sense of the word. To study the kendama and its foundations, what kendama truely means. To not just play with it because it’s cool or some hipsterness – I heard it 123456 times: Freakin’ hipser look at him playing with that thing :)).

11. 3 things you take with you on a desert island apart from food and water?

If I had to choose three things I’d like to have on an island would be very simple: hook, rod and a machete – or another rod! As a fisherman you’ll always want as many rods as possible!

The first Shukar Kendama contest in Bucharest

12. Dogs or cats?

Certainly Dog, Golden Retriever for life!

13. And the last question and perhaps the most important: What do you think Alpha dreams about?

I think the last question is the coolest :)) What Alpha dreams of? I think he’s starting to dream about how it would be like to manage 100 juggle bird and miss the spike :)) he’s dreaming he’s having a beer in Fire or somewhere. Or maybe a lit Peter Burger. Thanks for the interview, got to go get the pizza out of the oven! Kisses!

[:ro]

Pe Vlad l-am cunoscut la primul concurs ever Shukar Kendama organizat în București, în anul 2014,un concurs între prieteni într-o locație foarte drăgutăî și de atunci n-am mai scăpat de el.

De curând a devenit unul dintre oamenii care duc mai departe New Toy in Town. L-am interogat un pic pentru că vrem să-l cunoașteți și voi mai bine. Iată ce a ieșit:

13550974_1045625002139475_233086728_n

1. Nume, poreclă (și de ce), vârstă, oraș?

Vlad Tintarean, Shaorma / Shao – poreclă pe care mi-am luat-o când, deși eram dansator și un pic grăsuț, mâncam shaorma atât de multă încât nu mai vroiam altceva în viată, 22, Brașov.

2. De când kendama și de ce?

Mă joc cu kendama de mai bine de 2 ani. Prima kendama am văzut-o la Street Heroes în București, unde m-am jucat foarte puțin și am uitat de ea. După ceva vreme, a venit un prieten în Brașov cu o kendama și am început să mă joc.

3. Prima kendama?

Prima kendama am primit-o de la prietena mea – Ramona mea Frumoasă – un Sunrise Metalic Green. Am iubit kendama aia – doamne, doamne! Și pe această cale vreau să-i mulțumesc tare mult Ramonei!

4. Să zicem că un Pinguin intră pe usă și ține în mână o kendama. Ce crezi că ar zice și de ce ar intra?

O întrebare destul de ciudată :)). Dar dacă văd un pinguin cu o kendama în mână sigur mă caută să jucăm un Ken!

5. Melodia ta din anii 90?

Hmm, melodia preferată din 90… James Brown – This is a man’s world, cred. Asta mi-a venit în minte în acest moment.

6. Care este cel mai amuzant lucru ce ți s-a întâmplat în ultimul timp?

Cel mai amuzant moment… cred că s-a întâmplat când mă întorceam acum o săptămână de la București. Când ajung în Gara de Nord să-mi cumpăr bilet realizez faptul că nu aveam bani destui. Moment în care am început să caut ceva persoane cunoscute prin toată gara să fac rost de bani, o mătusă, un unchi, o verișoare etc. (și râde ca un nebun).

7. Ultimul cadou făcut?

Ultimul cadou a fost o bască pe care i-am dat-o unei prietene. Îi plăcea foarte mult.

8. În media pe săptămână, de câte ori cânți la duș?

Cânt destul de puțin la duș să zic așa. Dar am și eu momentele mele ca fiecare om obișnuit care cântă la duș.

13576544_1045624998806142_948489939_n

9. Ce super putere ți-ar plăcea să ai?

O super putere zici? Cred că aș vrea să mă teleportez. Să nu se mai plângă Alfred că nu vin la București cât pot de repede să bem o bere sau că e o super petrecere.

10. Dacă ai avea 80 de ani, ce le-ai spune copiilor care se joacă cu kendama?

În primul rând să ajung la vârsta de 80 de ani. Aș îndruma copiii să se joace cu kendama în adevăratul sens al cuvântului. Să studieze kendama și bazele ei, ce înseamnă kendama cu adevărat. Nu să se joace doar că e cool sau nu știu ce hipstereală – am auzit-o de 123456 ori: Al drq hipser ce se joacă el :)).

11. 3 lucruri pe care le-ai lua cu tine pe o insula pustie în afară de mâncare și apă?

Dacă ar fi să aleg 3 lucruri pe care aș vrea să le am pe o insulă ar fi foarte simplu: undița, lanseta și o macetă – sau altă undiță! Ca pescar tot timpul vrei cât mai multe undițe!

Primul concurs Shukar Kendama din București

12. Câini sau pisici?

Cu siguranță câine, Golden Retriver for life!

13. Și ultima întrebare și probabil cea mai importantă: ce crezi că visează Alpha?

Ultima întrebare cred că este și cea mai tare :)) Ce visează Alpha? Cred că începe să viseze cum ar fi să dai 100 de juggle bird și să ratezi spike-ul :)) visează că bea o bere prin Fire sau nu știu unde. Sau poate un Peter Burger din acela jmecher. Mulțumesc pentru interviu, ma duc să scot pizza din cuptor! Vă pup!

[:]
Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search