13 întrebări cu Alpha

[:en]

Olteanu Alfred Ionuț. needs no presentation. So, here we go.

 

1. . Name: Alpha
Nickname and why: :)))))))) Olteanu Alfred Ionuț, short for Olteanu Alfred Ionuț
Age: 21 recently
City: representing Alexandria

12924395_1277371965624664_8220921569460767390_n

2. Describe the kendama to a blind person.

Woooowwww, a piece of wood made of 3 pieces of wood with a thread (laughing constantly).

3. A kangaroo comes through the door. Holding a kendama. Why do you think he has a kendama in his hand and what would he do with it?

Box, to beat me up :)).

4. Since when kendama and why?

Kendama for 4 years. Why? Because I had an exam and I had to find an occupation.

5. First kendama?

Sunrise, black, won’t say from who :)) inside joke.

6. Your song of the 90s?

Im blue da ba di da ba dai and HIQ my crew, I liked it, I like it.

7. The last gift you gave?

The last gift I gave?! A, T-shirts, a very nice tee.

8. How often do you listen to or hum a song until you hate?

The worst is when I do not know what I’m humming, until I find the song. and the last verse.

10850055_576195729149362_2563728831087300980_n

9. Who would you allow to hit you in the face?

My mom, I would let my mom do it.

10. Dog or cat?

Moooaaaaa, do you know how this is!? Eggplant salad or beuf salad? Moaaa, baaa, doo… caaaa… no… DOG!!!

11. How many bottles of wine did you drink in your life before you had the chance to even pour a glass?

When I was 14 I drank bull’s blood wine, after that I drank with my dad at the grill and recently, for the past 3 years I started drinking … so about 100.

12. On a scale of 1 to 13 how weird are you?

Um … with indulgents … a 7.

13. Last question and perhaps the most important: What do you think Taz dreams about at night?

Given that he beats me up when I sleep with him and he beats up anyone, some rock, punk starlet. Brilliant, brilliant!

[:ro]

Olteanu Alfred Ionuț nu mai are nevoie de prezentare. So, here we go.

 

1. Nume: Alpha
Poreclă și de ce: :)))))))) Olteanu Alfred Ionuț, prescurtarea de la Olteanu Alfred Ionuț
Vârsta: 21 recent
Oraș: Alexandria reprezint

12924395_1277371965624664_8220921569460767390_n

2. Descrie kendama cuiva care e orb.

Woooowwww, o bucată de lemn formată din 3 bucăți de lemn, cu o ață (și râde încontinuu).

3. Un cangur intră pe ușă. Ține în mână o kendama. De ce crezi că intră cu kendama în mână și ce ar face cu ea?

Box, să mă bată :)).

4. De când kendama și de ce?

Kendama de 4 ani. De ce? Pentru că aveam bacu și trebuia să am o ocupație.

5. Prima kendama?

Sunrise, negru, nu zic de unde :)) inside joke-uri.

6. Melodia ta din anii 90?

Im blue da ba di da ba dai și HiQ gașca mea, îmi plăcea, îmi place.

7. Ultimul cadou pe care l-ai făcut?

Ultimul cadou pe care l-am făcut?! A, tricouri, un tricou foarte frumos.

8. De câte ori asculți sau fredonezi un cântec până când îl urăști?

Cel mai urât e când nu stiu ce fredonez, până găsesc piesa și găsesc ultimul vers.

10850055_576195729149362_2563728831087300980_n

9. Pe cine ai lasă să te lovească în față?

Pe mama, pe mama aș lăsa-o.

10. Câine sau pisică?

Moooaaaaa, știi cum e asta!? Salată de vinete sau salată de beuf? Moaaa, baaa, caii… pisss… no… câineeee!!!

11. Câte sticle de vin ai băut la viața ta până să apuci să torni măcar un pahar?

Am băut la 14 ani sânge de taur, după aceea am băut cu tata la grătar și recent, de 3 ani am început să beau… deci, cam 100.

12. Pe o scara de 1 la 13 cât de ciudat ești?

Aaa… cu indulgentă… 7.

13. Ultima întrebare și probabil cea mai importantă: ce crezi că visează Taz noaptea?

Având în vedere că mă bate când dorm cu el și bate pe oricine, ceva starletă rock, punk. Genial, genial!

[:]
Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search